Ile kosztuje paszport? Ile trzeba zapłacić za wydanie paszportu? Postaramy się odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Pierwszym krokiem w celu wyrobienia paszportu jest złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie wojewódzkim lub w jego delegaturze. Obywatel polski zainteresowany wydaniem paszportu musi dodatkowo do wniosku złożyć zdjęcie paszportowe (koszt ok. 30 złotych), a także dokument potwierdzający dokonanie opłaty paszportowej. Wysokość takiej opłaty to 70 lub 140 złotych, w zależności od przysługującego prawa do ulgi, która jest przyznawana na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej/ studenckiej/ emeryta/ kombatanta. W momencie ubiegania się o paszport należy mieć przy sobie także dowód osobisty, a także jeśli jest sie w posiadaniu ważnego paszportu. W momencie wydania nowego paszportu dotychczasowy ulega anulowaniu.

Ważnym aspektem przy ubieganie się o wydanie paszportu jest posiadanie Karty Dużej Rodziny. W wyniku zajścia zmian w prawie, z dniem 1 stycznia 2015 roku Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek w opłacie paszportowej. Opłaty dla takiej rodziny będą się kształtować następująco:

– dzieci do 13 roku życia – 15 zł
– młodzież od 13 do 25 roku życia – 35 zł
– dorośli -70 zł.

Zniżki te obowiązują, rzecz jasna, przy okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.

Istnieje tez poza tym kilka grup obywateli zwolnionych z opłaty za wydanie paszportu, wśród nich wyróżniamy:

  • osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
  • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
  • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.
  • żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Co więcej istnieje kilka możliwości uregulowania opłaty za paszport. Można jej dokonać w kasie urzędu wojewódzkiego. Ponadto istnieje możliwość dokonania przedpłaty na rachunek bankowy urzędu, np w domu. Jednak w większości urzędów wojewódzkich istnieje stanowisko z dostępem do internetu, gdzie można dokonać przelewu bankowego. Nie ma jednak możliwości zapłaty za paszport kartą płatniczą.