Dokładna opłata związana ze złożeniem wniosku i staraniem się o wizę do USA jest zależna od jej rodzaju. W każdym przypadku wniesiona opłata musi zostać uregulowana i nie jest zwracana, nawet jeśli wiza nie zostanie wydana. Ogólnie można dokonać podziału na wizy nieimigracyjne oraz imigracyjne.

usa

Wizy nieimigracyjne

Jeszcze przed złożeniem wniosku o wizę nieimigracyjną, każda z osób jest zobowiązana do wniesienie bezzwrotnej opłaty za samo rozpatrzenie wniosku tzw. opłaty MRV. Kwota jest ściśle zależna od rodzaju wizy, której dotyczy wniosek. Opłata za rozpatrzenie wniosku o standardową wizę m.in. wizy turystyczne, służbowe, studenckie oraz dla uczestników programu wymiany, wynosi na obecny rok dokładnie 160 USD. Natomiast w przypadku wiz wydawanych na podstawie specjalnych petycji tj. wizy pracownicze, religijne, dla sportowców i artystów opłata jest równa 190 USD. Dla wiz w kategorii K (narzeczony/narzeczona obywatela USA) opłata wynosi 265 USD, a dla kategorii E (inwestorzy i przedsiębiorcy) – 205 USD. Płatności dokonuje się w polskiej walucie według aktualnego kursu dostępnego na stronie ambasady.

Wizy imigracyjne

Zgodnie z obowiązującym prawem imigracyjnym USA, wizy imigracyjne są wydawane w czterech kategoriach – wizy dla członków najbliższej rodziny obywatela USA, pozostałe wizy rodzinne, wizy pracownicze oraz wizy w ramach Programu Loterii Wizowej (losowanie „zielonej karty”). W powyższych przypadkach każda osoba, która otrzyma wizę imigracyjną musi wnieść stosowną opłatę imigracyjną USCUS w kwocie 165 USD jeszcze przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Opłata ta pokrywa wszelkie koszty związane z wydaniem Karty Stałego Rezydenta, czyli zielonej karty.

Ostatnia aktualizacja 2015, portal jakategocena.pl nieponosi odpowiedzialności za nieaktualne, ciągle zmieniające się dane. Informacje w tekscie mają charakter poglądowy i należy zawsze je zweryfikować.