Ciekawe

Przykład faktoringu odwróconego

Dla wielu z nas pierwszym skojarzeniem z faktoringiem jest usługa finansowa adresowana do dostawcy produktów i usług. W praktyce istnieje również jej druga wersja – faktoring odwrócony. Na czym polega ten rodzaj faktoringu i jakie firmy mogą z niego skorzystać? Postaramy się wyjaśnić na konkretnym przykładzie.

Faktoring odwrócony dla płatnika

W klasycznym rozumieniu z faktoringu korzystają producenci towarów i wykonawcy usług, którzy po dostarczeniu przedmiotu umowy wystawiają fakturę z odroczonym terminem ważności. Ta trafia zarówno do płatnika, jak i firmy faktoringowej. Faktor wypłaca niezwłocznie kwotę z faktury, dzięki czemu sprzedawca ma do dyspozycji środki na regulację swoich zobowiązań lub inwestycje. Z faktoringu odwróconego mogą z kolei korzystać płatnicy, czyli przedsiębiorstwa zamawiające produkt lub usługę, w przypadku gdy nie posiadają środków na opłacanie zobowiązania. W tej wersji faktoringu kupujący otrzymuje fakturę od sprzedającego i przesyła ją firmie faktoringowej, która reguluje należność u dostawcy. Kupujący spłaca firmie faktoringowej kwotę powiększoną o prowizję zgodnie z terminem określonym w umowie faktoringu (np. po 60 dniach). Zamawiający produkt lub usługę zyskuje w ten sposób reputację rzetelnego kontrahenta, a przede wszystkim, do chwili rozliczenia z faktorem, ma do dyspozycji środki, którymi może obracać w dowolny sposób.

Faktoring odwrócony w praktyce

Przykładem wykorzystania opisywanej usługi może być firma remontowa, która wystawia inwestorowi faktury za wykonaną pracę z terminem zapadalności 60 dni. W celu wykonania przedmiotu zamówienia wspomniana firma musi kupić materiały budowlane. Fakturę za nie powinna uregulować do 30 dni od zakupu. Biorąc pod uwagę, że zapłata od inwestora jest odroczona w czasie, przedsiębiorstwo budowlane może zapłacić za artykuły budowlane za pośrednictwem firmy faktoringowej. Pieniądze od faktora pójdą na opłacenie materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Rozliczenie z faktorem może zostać zaplanowane na dzień, w którym inwestor powinien uregulować należność za prowadzone prace remontowe.

Szukasz oferty faktoringu https://www.indos.pl/oferta/faktoring/? – Zapraszamy!

root_810
the authorroot_810
https://e-halina.pl/przemyslowy-szyk-w-codziennych-przestrzeniach-odkryj-tajniki-stylu-loftowego/ zobacz wiecje Hoker do kuchni z oparciem