Motoryzacja

Ubezpieczenie samochodu – polisy obowiązkowe i nieobowiązkowe

Zabezpieczenie własnego mienia jest niezwykle ważnym aspektem dbania o majątek. W przypadku samochodu konieczne jest zakupienie polisy OC – jednak ten rodzaj ubezpieczenia działa przede wszystkim na korzyść innych użytkowników drogi. Czym jest polisa OC? Jak działa? Czy możemy zakupić inne polisy?

Czym jest polisa OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to polisa komunikacyjna, wymagana przez polskie prawo. Powinien ją wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Polisa OC ma za zadanie chronić innych użytkowników drogi – w przypadku kolizji to z polisy sprawcy opłacane są podstawowe koszty napraw. Brak polisy sprawia, że sprawca musi opłacić wszelkie szkody z własnej kieszeni. Takie ubezpieczenie samochodu nie ma stałej ceny – wysokość składki polisy ustalana jest na podstawie wieku posiadacza pojazdu, wieku samochodu, marki, pojemności silnika, posiadanych zniżek, ale też np. miejsca rejestracji pojazdu. Polisa OC ma ważność roku – warto przed końcem jej ważności wykupić nowy dokument i zachować ciągłość ubezpieczenia.

Dodatkowe ubezpieczenie samochodu

Poza obowiązkową polisą OC posiadacze samochodów mogą zdecydować się na zakup dodatkowej, nieobowiązkowej polisy. Polisa AC jest dedykowana dla posiadaczy samochodów nowych i kilkuletnich – chroni ona przed skutkami kolizji, ale też całkowitego zniszczenia samochodu czy jego kradzieży. W przypadku ubezpieczenia AC możliwe jest określenie zakresu ochrony – podczas pospisywania umowy klient określa swoje oczekiwania. Na podstawie jego potrzeb tworzona jest indywidualna oferta. Warto wiedzieć, że im szerszy poziom ochrony, tym wyższa cena za polisę. Ubezpieczenie AC chroni w konkretnych przypadkach, np. kiedy samochód zostanie uszkodzony podczas postoju przez nieznanego sprawcę. Inną opcją dla osób szukających lepszej ochrony samochodu jest Assistance. Jest to polisa oferująca szeroko rozumianą pomoc drogową.

root_810
the authorroot_810
zobacz zobacz https://beesafe.pl/kontakt/